Sürekli Form Fatura Baskı Merkezine Hoş Geldiniz

Yetkili Fatura & İrsaliye Baskı Merkezi

irsaliye fatura

Fatura & İrsaliye: Satılan ürünü farklı bir yere gönderirken maliye tarafından onaylanmış, malın teslim olmasıyla ilgili kesilmiş fatura türüdür. 3 nüshadan oluşacak şekilde kesilir. Bunlarda birisi ve aslı olan alıcı kişi ya da firmaya, diğeri bu ürünü taşıyacak olan taşıyıcıya ve son olarak üçüncü nüsha da satıcı firma ya da kişi de kalır. İrsaliyeler vergi usul kanunu 230 ve 231. Maddelerine bağlı kalınarak hazırlanmalıdır. Buna göre aşağıda sıralı olan bilgiler eksiksiz bir biçimde sevk faturası yani irsaliye de bulunmak zorundadır.

1- Satış işlemini yapan firma ya da kişinin ismi, ticari ünvanı, adresi ve bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
2- Alım işlemini yapan şirket ya da kişinin ismi, ticari ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası
3- İrsaliyenin kesildiği tarih, seri numarası ve sıra numarası
4- Gönderilen malın miktarı ve fiyat

Satılmış olan ürün ya da hizmetin taşınması sırasın ürünün kalitesini ve ürünle ilgili bilgilerin bulunduğu resmi evraktır. İrsaliyesi yapılmış ürünün ya da hizmetin mutlaka faturası da kesilmelidir. Ticari hayatta irsaliye resmi belge niteliği taşır ve önemi oldukça büyüktür.

Fatura

Yapılan iş ya da satılan mal karşılığında satıcı tarafından müşteriye hizmet bedeli olarak maddi tutarın yansıtıldığı ticari belgedir. Vergi usul kanunun 230. Maddesine göre fatura da mutlaka yer alması gereken bilgiler şu şekilde sıralanmıştır.

1- Mal ya da iş türünün miktarı ve fiyat tutarı
2- Fatura düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
3- Müşterinin ismi, ticari imkanı ve eğer varsa vergi dairesi ve hesap numarası
4- Fatura düzenleyen kişinin adı iş adresinin bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası

Faturaya bu bilgiler eklendikten sonra düzenlenerek matbaaya gönderilir. Eğer anlaşma bir matbaaya basım yaptırılamıyorsa, kırtasiyeden boş bir fatura alınır ve gerekli bilgiler yazılıp ve düzenlendikten sonra Noter tarafından tasdik ettirilir. Fatura türleri; alış fatura ve satış fatura olmak üzere ikiye ayrılır.

Alış faturası; Satıcı kişi tarafından mal ya da ürünün alan yani alıcıya kesilir. Hangi ürün ya da maldan ne kadar, hangi fiyatta alacağı bilgiler yer almaktadır.

Satış faturası; Bizim tarafımızdan alıcı kişiye kesilen faturadır. Bunda ise hangi ürün ya da maldan ne kadar, hangi fiyatta aldığımız ya da alacağımız yer almaktadır.

Artık günümüzün gelişen teknolojisi sayesinde tüm işlemleri ilgili programları kullanarak daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyiz. Bundan bir kaç yıl önce kullandığımız adrese postalanan faturalar da artık yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuştur. Mail adreslerimizi atılan bilgilendirme mesajları sayesinde internet bulunan her yerden bir kaç dakika gibi kısa bir zamanda faturalarımız ödeyebilme imkânına sahibiz.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

Fason Baskı Merkezi

Ajanslar veya Freelance çalışanlar için özel fason baskı hizmeti ve fiyatlandırma yapmaktayız...

Memnun Müşteriler

Hizmetlerimizden faydalanmış müşterilerimizin büyük çoğunluğu bizi tercih etmeye devam ediyor...